Cáp quang FPT cho công ty

Fiber Diamond – 65Mbps

Fiber Diamond

Fiber Diamond – 65Mbps – Cáp quang FPT dành riêng cho công ty yêu cầu tốc độ cao Quý khách hàng công ty đang có nhu cầu lắp đặt cáp quang FPT với yêu cầu tốc độ quốc tế cao để sử dụng cho công việc và giao dịch hàng ngày, nếu thế hãy đăng ký ngay gói cáp quang ...

Read More »

Fiber Gold – 45Mbps

Fiber Gold

Fiber Gold – 45Mbps – Cáp quang FPT dành riêng cho công ty yêu cầu tốc độ cao Quý khách hàng công ty đang có nhu cầu lắp đặt cáp quang FPT với yêu cầu tốc độ quốc tế cao để sử dụng cho công việc và giao dịch hàng ngày, nếu thế hãy đăng ký ngay gói cáp quang ...

Read More »

Fiber Plus – 80Mbps

Fiber Plus

Fiber Plus – 80Mbps – Cáp quang FPT dành riêng cho công ty Quý khách hàng công ty đang có nhu cầu lắp đặt cáp quang FPT với yêu cầu tốc độ quốc tế cao để sử dụng cho công việc và giao dịch hàng ngày, nếu thế hãy đăng ký ngay gói cáp quang FPT Fiber Plus. Với tốc ...

Read More »

Fiber Public – 50Mbps

Fiber Public

Fiber Public – 50Mbps – Cáp quang FPT dành riêng cho quán nét Quý khách đang là chủ tiệm nét – quán game và có nhu cầu lắp đặt một đường truyền cáp quang với yêu cầu tốc độ quốc tế cao để sử dụng cho công việc kinh doanh hàng ngày, hãy đăng ký ngay gói cáp quang Fiber ...

Read More »

Fiber Play – 50Mbps

Fiber Play

Fiber Play – 50Mbps – Cáp quang FPT dành riêng cho công ty Quý khách hàng công ty đang có nhu cầu lắp đặt cáp quang FPT với yêu cầu tốc độ quốc tế cao để sử dụng cho công việc và giao dịch hàng ngày, hãy tham khảo và đăng ký ngay gói cáp quang FPT Fiber Play của ...

Read More »

Fiber Business – 35Mbps

Fiber Business

Fiber Business – 35Mbps – Cáp quang FPT tốc độ cao dành cho văn phòng công ty nhỏ Quý khách hàng là công ty và đang có nhu cầu lắp đặt đường truyền cáp quang cho văn phòng làm việc của công ty , quý khách hãy tham khảo và đăng ký ngay gói cáp quang Fiber Business của FPT. ...

Read More »